TOGO-SIT

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-PLAIN COLOR

  • Sợi Sisal 100% 
  • Màu sắc 1000 - 1007 - 1040 có chiều rộng 65 - 90 - 120 - 200 - 400 cm.
  • Màu sắc 1001 - 1002 - 1047 - 1060 có chiều rộng 200 - 400 cm.
  • Màu 2007 có các khổ 65 - 90 - 120 - 200 cm.

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-PLAIN COLOR

error: No copy