VORTICE-JAG-NCL 111/N Arg

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.3

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn bàn

NCL 111/N Arg

  • Đường kính: 40 cm
  • Chiều cao: 72 cm
  • Bóng: 1xE27

NCL 111/N Arg

  • Đường kính: 30 cm
  • Chiều cao: 58 cm
  • Bóng: 1xE27

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.3

error: No copy