VOL.4-JAG-LCS 022

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.4

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

LCS 022/30

 • Đường kính: 35 cm
 • Chiều cao tối thiểu: 50 cm
 • Chiều cao tối đa: 130 cm
 • Công suất: 27 W

LCS 022/40

 • Đường kính: 43 cm
 • Chiều cao tối thiểu: 50 cm
 • Chiều cao tối đa: 150 cm
 • Công suất: 36 W

LCS 022/50

 • Đường kính: 53 cm
 • Chiều cao tối thiểu: 50 cm
 • Chiều cao tối đa: 150 cm
 • Công suất: 48 W

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy