VOL.4-JAG-LCS 011/LCP 001/LCL 002

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập:

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

LCS 011

 • Kích thước (cm): 77x77
 • Chiều cao tối thiểu: 50 cm
 • Chiều cao tối đa: 150 cm
 • Công suất: 392 W

Đèn đứng

LCS 001

 • Kích thước (cm): 20x14
 • Chiều cao: 125 cm
 • Công suất: 92 W

Đèn bàn

LCS 002/30

 • Kích thước (cm): 14x8
 • Chiều cao: 30 cm
 • Công suất: 20 W

LCS 002/40

 • Kích thước (cm): 14x8
 • Chiều cao: 40 cm
 • Công suất: 25 W

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy