VOL.4-JAG-LCS 005

Bộ sưu tập: JAG-VOL.4

Đèn treo

  • Đường kính: 80 cm
  • Chiều cao tối thiểu: 50 cm
  • Chiều cao tối đa: 250 cm
  • Công suất: 27 x 7W (189 W)

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy