VOL.4-JAG-LCA 022

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.4

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn vách

LCA 022/12

 • Kích thước (cm): 12x12
 • Chiều cao: 5 cm
 • Công suất: 8 W

LCA 022/20

 • Kích thước (cm): 20x20
 • Chiều cao: 6 cm
 • Công suất: 12 W

LCA 032/30

 • Kích thước (cm): 30x30
 • Chiều cao: 8 cm
 • Công suất: 16 W

LCA 022/40

 • Kích thước (cm): 40x40
 • Chiều cao: 9 cm
 • Công suất: 20 W

LCA 022/50

 • Kích thước (cm): 50x50
 • Chiều cao: 11 cm
 • Công suất: 24 W

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy