VOL.4-JAG-LCA 021

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.4

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn vách

LCA 021/12

 • Đường kính: 12 cm
 • Chiều cao: 5 cm
 • Công suất: 5 W

LCA 021/20

 • Đường kính: 20 cm
 • Chiều cao: 6 cm
 • Công suất:12 W

LCA 021/30

 • Đường kính: 30 cm
 • Chiều cao: 8 cm
 • Công suất: 12 W

LCA 021/40

 • Đường kính: 40 cm
 • Chiều cao: 9 cm
 • Công suất: 18 W

LCA 021/50

 • Đường kính: 50 cm
 • Chiều cao: 11 cm
 • Công suất: 24 W

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy