VOL.4-JAG-LCA 002/120

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.4

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn vách

LCA 002/120

  • Kích thước (cm): 120x8
  • Chiều cao: 7 cm
  • Công suất: 18 W

LCA 002/150

  • Kích thước (cm): 150x8
  • Chiều cao: 8 cm
  • Công suất: 22 W

LCA 002/180

  • Kích thước (cm): 180x8
  • Chiều cao: 10 cm
  • Công suất: 30 W
error: No copy