VOL.4-JAG-LCA 001/30

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.4

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn bàn

LCA 001/30

  • Kích thước (cm): 30x8
  • Chiều cao: 34 cm
  • Công suất: 25 W

LCA 001/40

  • Kích thước (cm): 40x10
  • Chiều cao: 45 cm
  • Công suất: 34 W

LCA 001/50

  • Kích thước (cm): 50x10
  • Chiều cao: 54 cm
  • Công suất: 44 W

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy