COCO-SIT-CUORI

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-SPA & WELLNESS

  • Polyester 48% Cotton 27% Acylic fiber 25%
  • 50 x 80   60 x 110   60 x 200
  • Bán theo gói 4 miếng cùng chủ đề kích thước 50 x 80
  • Bán theo gói gồm 2 miếng cùng chủ đề với kích thước 60 x 110 và 60 x 200

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-SPA & WELLNESS

error: No copy