TOPAZIO-JAG-NCS 269 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCS 269/70 Oro

  • Đường kính: 70 cm
  • Chiều cao: 35 cm + cáp
  • Bóng: 16xG9

NCS 269/90 Oro

  • Đường kính: 90 cm
  • Chiều cao: 35 cm + cáp
  • Bóng: 20xG9

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy