SHAPES-CIP-PIERRE XL MODULAR SOFA

Thương hiệu: CIPRIANI

Bộ sưu tập: CIP-SHAPES

Phong cách: HIỆN ĐẠI

PIERRE XL, 

Sofa góc bọc vải

KÍCH THƯỚC:

 

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

CIP-SHAPES

error: No copy