SHAPES-CIP-LUCILLE ARMCHAIR

Thương hiệu: CIPRIANI

Bộ sưu tập: CIP-SHAPES

Phong cách: HIỆN ĐẠI

LUCILLE,

ghế đơn bọc vải 

KÍCH THƯỚC: 72.9 X 70 X 72 CM

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

CIP-SHAPES

error: No copy