SHAPES-CIP-DOWNTOWN SOFA

Thương hiệu: CIPRIANI

Bộ sưu tập: CIP-SHAPES

Phong cách: HIỆN ĐẠI

DOWNTOWN,

SOFA VĂNG BỌC VẢI NHUNG

KÍCH THƯỚC: 

200 X 102.5 X 72 CM

250 X 102.5 X 72 CM

300 X 106 X 72 CM

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

CIP-SHAPES

error: No copy