SHAPES-CIP-DENIS COFFEE TABLE

Thương hiệu: CIPRIANI

Bộ sưu tập: CIP-SHAPES

Phong cách: HIỆN ĐẠI

DENIS Ø65 - 3,

DENIS Ø65 - 4,

bàn trà mặt đá tự nhiên, khung kim loại

DENIS Ø42 - 2,

bàn trà mặt gỗ sơn mài, khung kim loại

DIMENSION:

DENIS Ø65 - 3: ø 65 X H51.4 CM

DENIS Ø65 - 4: ø 65 X H51.4 CM

DENIS Ø42 - 2: ø 42 X H51.4 CM

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

CIP-SHAPES

error: No copy