SHAPES-CIP-ALINE POUFF

Thương hiệu: CIPRIANI

Bộ sưu tập: CIP-SHAPES

Phong cách: HIỆN ĐẠI

ALINE,

ghế đôn bọc nhung.

KÍCH THƯỚC: 40.2 X 40.2 X 49.4 CM

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

CIP-SHAPES

error: No copy