ROYAL-JAG-NCS 453/60 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn ốp trần

NCS 453/60 Oro

Kích thước:

  • Đường kính: 60 cm
  • Chiều cao: 28 cm
  • Bóng: 14xE14

NCS 453/40 Oro

Kích thước:

  • Đường kinh: 42 cm
  • Chiều cao: 25 cm
  • Bóng: 12xE14

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy