ROYAL-JAG-NCS 101 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèo treo

NCS 101 Oro

Kích thước:

  • Đường kính: 110 cm
  • Chiều cao: 220 cm + cáp
  • Bóng: 32xE14

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy