REGINA-JAG-NCS 248/WS//NCS 236/WS

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Supension

NCS 248/WS

  • Ø 150 cm
  • H. 180 cm + catena
  • 48xE14

NCS 236/WS

  • Ø 130 cm
  • H. 170 cm + catena
  • 36xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy