REGINA-JAG-NCS 225/48//NCS 225/36

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCS 225/48

  • Đường kính: 150 cm
  • Chiều cao: 220 cm + xích treo
  • Bóng: 48xE14

NCS 225/36

  • Đường kính: 130 cm
  • Chiều cao: 190 cm + xích treo
  • Bóng: 36xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy