REGINA-JAG-NCS 225/24//NCS 225/18

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCS 225/24

  • Đường kính: 110 cm
  • Chiều cao: 160 cm + xích treo
  • Bóng: 24xE14

NCS 225/18

  • Đường kính: 100 cm
  • Chiều cao: 150 cm + xích treo
  • Bóng: 18xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy