REGINA-JAG-NCS 225/12//NCS 225/8

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCS 225/12

  • Đường kính: 85 cm
  • Chiều cao: 115 cm + xích treo
  • Bóng: 12xE14

NCS 225/8

  • Đường kính: 70 cm
  • Chiều cao: 110 cm + xích treo
  • Bóng: 8xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy