REGINA-JAG-NCS 220/24 WS//NCS 220/36 WS

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCS 220/24 WS

  • Đường kính: 130 cm
  • Chiều cao: 90 cm
  • Bóng: 24xE14

Kích thước khác
NCS 220/36 WS

  • Đường kính: 180 cm
  • Chiều cao: 110 cm
  • Bóng: 36xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy