REGINA-JAG-NCS 217/20 WS//NCS 217/16 WS

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCS 217/20 WS

  • Kích thước (cm): 150x105
  • Chiều cao: 100 cm
  • Bóng: 20xE14

Kích thước khác
NCS 217/16 WS

  • Kích thước (cm): 125x80
  • Chiều cao: 95 cm
  • Bóng: 16xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy