REGINA-JAG-NCS 208/NCS 206

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCS 208/WS

  • Đường kính: 80 cm
  • Chiều cao: 90 cm + xích treo
  • Bóng: 8xE14

Kích thước khác
NCS 206/WS

  • Đường kính: 65 cm
  • Chiều cao: 90 cm + xích treo
  • Bóng: 6xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy