REGINA di Colori-JAG-NCS 216/WCS RED

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCS 216/WCS RED

 • Đường kính: 105 cm
 • Chiều cao: 110 cm + xích treo
 • Bóng: 18xE14

Kích thước khác
NCS 206/WCS RED

 • Đường kính: 65 cm
 • Chiều cao: 90 cm + xích treo
 • Bóng: 6xE14

NCS 208/WCS RED

 • Đường kính: 80 cm
 • Chiều cao: 90 cm + xích treo
 • Bóng: 8xE14

NCS 210/WCS RED

 • Đường kính: 80 cm
 • Chiều cao: 100 cm + xích treo
 • Bóng: 12xE14

NCS 224/WCS RED

 • Đường kính: 110 cm
 • Chiều cao: 120 cm + xích treo
 • Bóng: 24xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy