RED CARPET-MAL-RC913

Thương hiệu: MALERBA

Bộ sưu tập: MAL-RED CARPET

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Giường Red Carpet bọc da, đầu giường thêu quả trám

Chất liệu: gỗ,da/ vải

Kích thước: 

RC910: Queen size: 178 x 249 x H 120cm | Đệm: 153 x 203 cm

RC911: King size:225 x 249 x H 120cm | Đệm: 193 x 203 cm

RC913: California special size: 208 x 249 x H 120 cm | Đệm: 183 x 203 cm

RC912: California size: 208 x 260 x H 120cm | Đệm: 183 x 214 cm

RC915: Special size: 225 x 249 x H 120 cm | Đệm: 200 x 203 cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-RED CARPET

error: No copy