RED CARPET-MAL-RC300

Thương hiệu: MALERBA

Bộ sưu tập: MAL-RED CARPET

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Bàn ăn chữ nhật kéo dài

Chân bàn gỗ kết hợp kim loại

Chất liệu: gỗ, kim loại

Kích thước: W240/340 x 110 x H 75 cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-RED CARPET

error: No copy