PIOGGIA di LUCE-JAG-LCS 100/1

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

LCS 100/1

  • Kích thước: Ø 4x46 cm + dây
  • Chiều cao tối đa: 120 cm
  • LED 1x11 W

LCS 100/1L

  • Kích thước: Ø 4x72 cm + dây
  • Chiều cao tối đa: 120 cm
  • LED 1x19 W

LCS 101

  • Kichs thước: Ø 4x145 cm + dây
  • Chiều cao tối đa: 120 cm
  • LED 30 W

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy