PERFECT TIME-MAL-PT321-PT397

Thương hiệu: MALERBA

Bộ sưu tập: MAL-PERFECT TIME

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Bàn ăn tròn

Mặt bàn phủ veneer chestnut.

Chân bàn kim loại.

Bàn ăn PT321: : ø180 x H74 cm

Mặt xoay - PT397 : ø 90 x 2.3 cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-PERFECT TIME

error: No copy