PECHINO-JAG-NCA 368 Arg/NCA 360 Arg/NCA 362 Arg

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCA 368 Arg

  • Đường kính: 45 cm
  • Chiều cao: 48 cm
  • Bóng: 3xE27

NCA 362 Arg

  • Đường kính: 45 cm
  • Chiều cao: 43 cm
  • Bóng: 2xE27

NCA 360 Arg

  • Đường kính: 13 cm
  • Chiều cao: 43 cm
  • Bóng: 1xE27

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy