ORCHIDEA-JAG-NCA 122 Arg/NCA 123 Arg/NCA 124 Arg

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.2

Phong cách: CỔ ĐIỂN

Đèn treo

NCA 122 Arg

  • Kích thước (cm): 53*35
  • Chiều cao: 55 cm
  • Bóng: 3xE14

NCA 123 Arg

  • Kích thước (cm): 53*29
  • Chiều cao: 45 cm
  • Bóng: 2xE14

NCA 124 Arg

  • Kích thước (cm): 35*35
  • Chiều cao: 37 cm
  • Bóng: 1xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.2

error: No copy