NUVOLA-JAG-NCS 036/100 Arg

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

NCS 036/100 Arg

Kích thước:

  • Đường kinh: 100x50 cm
  • Chiều cao: 28 cm + cáp
  • Bóng: 12xG9

Kích thước khác:

  • Ø 120 cm - NCS 036/120
  • Ø 150 cm - NCS 036/150
  • Ø 180 cm - NCS 036/180
  • Ø 240 cm - NCS 036/240

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy