NUVOLA-JAG-NCS 035/80 Arg

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

NCS 035/80 Arg

Kích thước: 

  • Đường kính: 80 cm
  • Chiều cao: 28 cm + cáp
  • Bóng: 12xG9

Kích thước khác:

  • Đường kính: 100 cm - NCS 035/100
  • Đường kính: 120 cm - NCS 035/120

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy