NIGHT 2021-DV-RITZ BENCH

Thương hiệu: DV

Bộ sưu tập: DV NIGHT 2021

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

GHẾ BĂNG RITZ BỌC DA THÊU SỌC

CHÂN KIM LOẠI

KÍCH THƯỚC: 135 X 45 X 41 CM

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

DV NIGHT 2021

error: No copy