MY STORY-MAL-MS600

Bộ sưu tập: MAL-MY STORY

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Đèn bàn

Hoàn thiện: chao vải, thân đèn kim loại tạo hình cây tre, trúc

Chất liệu: vải, kim loại

Kích thước: Ø42 x H 69.5cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-MY STORY

error: No copy