MY STORY-MAL-MS503

Thương hiệu: MALERBA

Bộ sưu tập: MAL-MY STORY

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Ghê đôn bọc da

Hoàn thiện: chân kim loại 

Chất liệu: kim loại, da, vải

Kích thước: W75 x 45 x H 45cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

MAL-MY STORY

error: No copy