MONDRIAN-CAS-TV CONSOLE

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Tủ Ti Vi MONDRIAN

Kích thước: 

  • H 48 cm
  • W 205 cm
  • D 46 cm 
  • 84 kg 

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy