MONDRIAN-CAS-MIRROR

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Gương MONDRIAN

Kích thước:

  • dø 120 cm
  • D 4 cm 
  • 19 kg 

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy