MONDRIAN-CAS-CABINET

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Quầy bar MONDRIAN

Kích thước: 

  • H 170 cm 66,9 in
  • W 100 cm 39 in
  • D 45 cm 17,7 in
  • 136 kg 299,8 lb

Vật liệu: BRASS/WOOD/MIRROR

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy