MINERVA-JAG-NCS 172/1/80 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

  • Đường kính: 80 cm
  • Chiều cao: 45 cm + dây cáp
  • Bóng: 32xG9

Kích thước khác

  • 40 cm - NCS 172/1/40
  • 60 cm - NCS 172/1/60
  • 80 cm - NCS 172/1/80
  • 100 cm - NCS 172/1/100

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy