MINERVA-JAG-NCA 162/40 Oro

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn vách

  • Đường kính: 40 cm
  • Chiều cao: 90 cm
  • Bóng: 16xG9

Kích thước khác

  • NCA 162/30
  • Đường kính: 30 cm
  • Chiều cao: 60 cm
  • Bóng: 10xG9

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy