MIA-CAS-DINING CHAIR

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Ghế ăn MIA

Kích thước:

  • H 85 cm 
  • W 56 cm
  • D 63 cm 
  • 15 kg

Vật liệu: BRASS/FABRIC

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yếu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy