MARIE-CAS-SIDE TABLE

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Bàn cạnh MARIE.ST

Kích thước:

  • H 60 CM 
  • DØ 40 CM
  • 11 KG 

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy