MARIE-CAS-CENTER TABLE

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Bàn trà MARIE

Kích thước:

  • H 42 cm 
  • dø 92 cm 
  • 38 kg 

Kích thước khác:

  • H 36 cm 
  • dø 62 cm
  • 15 kg

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy