MARI-CAS-CHAIR

Thương hiệu: CASTRO

Bộ sưu tập: CAS-FURNITURE

Phong cách: ĐƯƠNG ĐẠI

Ghế MARIE.C

Kích thước:

  • H 75 cm
  • W 60 cm 
  • D 50 cm

Chất liệu sản phẩm có thể thay đổi theo yêu cầu.

Sản Phẩm Gợi Ý

error: No copy