Đóng

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

EU FURNITURE

At 7 Nguyen Hue, Ben Thanh Ward, District 1

 +84 938 167 989 (CHARLIZE NGUYEN (C.N))

  cn.eufurniture@gmail.com


Hours of Operation:
8:00 am-5:00 pm, Monday-Saturday

0938 167 989