LABIRINTO-JAG-NCS 187

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

NCS 187/1/120 Bronzo

  • Kích thước: Ø 120x30 cm
  • Chiều cao: 30 cm + dây cáp
  • Bóng: 14xE14

NCS 187/1/150 Bronzo

  • Kích thước: Ø 150x30 cm
  • Chiều cao: 30 cm + dây cáp
  • Bóng:14xE14

NCS 187/1/80 Bronzo

  • Kích thước: Ø 80x30 cm
  • Chiều cao: 30 cm
  • Bóng: 9xE14

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy