LABIRINTO-JAG-NCL 149/NCS 199/NCS 187

Thương hiệu: JAGO

Bộ sưu tập: JAG-VOL.1

Phong cách: HIỆN ĐẠI

Đèn treo

NCL 149/Oro

 • Đường kính: 26 cm
 • Chiều cao: 63 cm
 • Bóng: 10xG4

NCS 199/20 Bronzo

 • Kích thước: Ø 20x18 cm
 • Chiều cao: 15 cm + ống
 • 1xE14

NCS 199/30 Bronzo

 • Kích thước: Ø 28x18 cm
 • Chiều cao: 15 cm + ống
 • Bóng: 1xE14

NCS 187/1/30 Bronzo

 • Kích thước: Ø 27x27 cm
 • Chiều cao: 30 cm
 • Bóng: 5xG9

Sản Phẩm Gợi Ý

JAG-VOL.1

error: No copy