KASHAN-SIT-16201/094

Thương hiệu: SITAP

Bộ sưu tập: SIT-FOREVER CLASSIC

Phong cách: CỔ ĐIỂN

  • Polypropylene HEAT - SET 100% Pile height 8 mm
  • 60 x 110   80 x 150   160 x 230   200 x 290
  • Đặt hàng tối thiểu 2 chiếc cùng thiết kế với kích thước 60 x 110

Sản Phẩm Gợi Ý

SIT-FOREVER CLASSIC

error: No copy